ZARZĄD ODDZIAŁU 0457 BIAŁYSTOK II
Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Prezes
Szczepan Ignatowski
514-578-583
V-ce prezes d/s lotowych
Robert Salachowski
603-172-314
V-ce prezes d/s finansowych
Krzysztof Półbeczko
604-453-248
V-ce prezes d/s gospod.
Edward Szomko
511-843-693
Sekretarz
Kazimierz Szomko
500-005-472
Członkowie:
Andrzej Filipkowski
Grzegorz Paszko


ZARZĄD SEKCJI CZARNA BIAŁOSTOCKA
Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Prezes
Krzysztof Półbeczko
604-453-248
Skarbnik
Robert Salachowski
603-172-314
Sekretarz
Ryszard Żamojduk
_________


ZARZĄD SEKCJI SOKÓŁKA
Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Prezes
Szczepan Ignatowski
514-578-583
Skarbnik
Grzegorz Rećko
_________
Sekretarz
Paweł Krawiel
_________