NOWY ADRES STRONY: WWW.BIALYSTOK2.PZHGP-ODDZIAL.PLINFORMUJEMY, IŻ OPŁATA ZA GOŁĘBIA MŁODEGO NA SPISIE WYNOSI - 3 ZŁOTESpisy DERBY - komunikatI nformujemy hodowców, którzy będą składać spisy do rywalizacji gołębi młodych DERBY, że dodatkowo należy
sporządzić spis gołębi DERBY dla rachmistrza według wzoru zamieszczonego poniżej.
Druk według wzoru wypełniamy w 1 egzemplarzu - tylko do dyspozycji rachmistrza.
Prosimy o czytelne, bez skreśleń i poprawek wypełnianie spisów.Spis DERBY dla rachmistrza (PDF)

Spis DERBY dla rachmistrza (DOC)

Sposób zapisu obraczek DERBY w niektórych systemach ESKCounterliczniki