NOWY ADRES STRONY: WWW.BIALYSTOK2.PZHGP-ODDZIAL.PLINFORMUJEMY, IŻ OPŁATA ZA GOŁĘBIA MŁODEGO NA SPISIE WYNOSI - 3 ZŁOTE


  Dodano wyniki oddziałowe i sekcyjne z lotu Rawa Mazowiecka      sekcje nr   3, 4   Counterliczniki